PENGARAH

 • Nama : Dr. Pau Kee
 • Tel. Pejabat     : 05-4506918
 • E-mel  : PauKee@fpm.upsi.edu.my
 • Kepakaran: Clinical Mental Health Counseling,Cognitive-Behavioural Theraphy

Pegawai Psikologi S44

 • Nama : Mrs. Nurin Jaaffar
 • tel. Pejabat   : 05-4506773
 • E-mel  : nurin@upsi.edu.my
 • Kepakaran : Neuro Linguistic Programming

Pegawai Psikologi S44

 • Nama : Ms. Najidah Yahaya
 • Tel. Pejabat   : 05-4506885
 • E-mel  : najidah@upsi.edu.my
 • Kepakaran : Volunteerism, Neuro Linguistic Programming

Pegawai Psikologi S44

 • Nama : Ms. Che Noor Hawa Che Ismail
 • Tel. Pejabat     : 05-4506886
 • E-mel  : hawa@upsi.edu.my
 • Kepakaran : Neuro LInguistic Programming

Pegawai Psikologi S41

 • Nama : Mr. Ahmad Shazwi Ahmad Shukri
 • Tel. Pejabat     : 05-4506843
 • E-mel  : shazwi@upsi.edu.my
 • Kepakaran: Counseling, Career Counseling

Pegawai Psikologi S41

 • Nama : Mrs. Noor Syaibah  Shabuddin
 • Tel. Pejabat     : 05-4506927
 • E-mel  : syaibah@upsi.edu.my
 • Kepakaran : Counseling

Pentadbiran S19

 • Nama : Mrs. Noor Farehan Arbi
 • Tel. Pejabat    : 05-4506774
 • E-mel  : nfarehan@upsi.edu.my