Maksud Kaunseling & Bimbingan

Kaunseling

Kaunseling adalah proses hubungan
bantu-membantu yang sistematik
berdasarkan prinsip psikologi yang
dilakukan oleh kaunselor profesional
untuk menghasilkan perubahan,
pengembangan diri dan penyesuaian diri,
jangka hayat sukarela yang baik dan menyeluruh berdasarkan etika kaunseling.

 

Kaunseling mempunyai dua method :

  1. Kaunseling individu
  2. Kaunseling kumpulan

Bimbingan

Bimbingan adalah proses untuk membantu
individu memahami diri mereka dan
dunia di sekeliling mereka. Proses ini akan membantu mereka memenuhi kemampuan dan bakat peribadi mereka dalam mencapai tujuan mereka.

.