Program, Ceramah, Aktiviti dan Latihan

Kaunselor Pusat Kaunseling adalah yang terbaik
dalam menyampaikan ceramah dan
ceramah motivasi dalam pelbagai program.

Kaunselor kami selalu dijemput oleh UPSI
sendiri, komuniti dan organisasi. Kepakaran kami
dalam ucapan termasuk:

 

  • Motivasi
  • Kesedaran Kesihatan Mental
  • Pencegahan Seksual dan Dadah
  • Akademik
  • Kesukarelaan

Jemputan Kami

1. Sekolah

2. Masyarakat