TENTANG KAMI

Unit Kaunseling UPSI telah memulakan operasi pada 8 Ogos 1998 di bawah pentadbiran dan pengurusan Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEPA). Pada permulaan unit ini dikenali sebagai Unit Perundingan dan mempunyai Kaunselor dan Pembantu Tadbir (P / O).

Pada tahun 2003, Unit Perundingan telah berubah menjadi Unit Kaunseling dan Kemajuan Pelajar dan mempunyai dua Kaunselor dan Pembantu Tadbir dan beroperasi di Bangunan Suluh Budiman.

Pada awal tahun 2004, Unit Kaunseling menerima koordinator yang merupakan Pensyarah Kaunseling dan Unit Kaunseling telah menukar namanya ke Pusat Kaunseling dan Kerjaya.

Pada awal tahun 2005, sekali lagi, Pusat Kaunseling dan Kerjaya menukar namanya kepada Unit Kaunseling dan Kerjaya kerana fungsi penyelaras telah dimansuhkan.

 Pada tahun 2006 sekali lagi nama Pusat Kaunseling dan Kerjaya telah ditukarkan ke Bahagian Kaunseling dan Kerjaya (BKK) dan juga menerima Pegawai Psikologi S41 baru. BKK juga memusatkan operasinya di bangunan Bitarasiswa.

Pada 2007, BKK menerima Pegawai Psikologi S41 yang baru. Pada tahun 2008 BKK menerima Pegawai Psikologi S41 yang lain. BKK terus beroperasi dengan 5 kakitangan yang terdiri daripada Psikolog S48 (Ketua Bahagian), 3 Pegawai Psikologi S41, dan Pembantu Tadbir N19 dan nama tersebut telah dimasukkan ke dalam Unit Kaunseling

Pada 2015, Unit Kaunseling telah menerima dua pegawai tambahan Psikologi S41 yang menjadikan jumlah Pegawai Psikologi kepada 6 orang. Jumlah staf telah berubah menjadi 1 pengarah, 1 Pegawai Psikologi S48, 3 Pegawai Psikologi S44, 2 Pegawai Psikologi S41 dan 1 Pembantu Tadbir N19.

Pada tahun 2018, Unit Kaunseling telah menukar namanya ke Pusat Kaunseling sehingga kini.